Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 29/07/2019, 17:00
Thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia đến năm 2030
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/07/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung được giao trong Kế hoạch 1477/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; xây dựng lộ trình và lồng ghép hiệu quả, hợp lý các mục tiêu phát triển bền vững vào xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cho giai đoạn 2021 – 2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các ngành có liên quan tăng cường phối hợp vớỦy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội để tham mưu UBND tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và tổ chức các diễn đàn, đối thoại về phát triển bền vững.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác.

Chậm nhất ngày 15/12 hàng năm, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch 1477/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tải về Chỉ thị ​​

Lượt người xem:  Views:   617
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành