Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 07/05/2019, 17:00
Mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/05/2019 | Phương Chi

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6​/2019.​

​Đối tượng áp dụng là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng đối với hộ gia đình, cá nhân là 300.000 đồng/ha/năm; đối với tổ chức là 150.000 đồng/ha/năm, trong đó hỗ trợ chi phí lập hồ sơ giao khoán quản lý bảo vệ rừng là 50.000 đồng/ha/5 năm. Mức hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung đối với hộ gia đình, cá nhân là 3 triệu đồng/ha/6 năm; đối với tổ chức là 1,5 triệu đồng/ha/6 năm.

Quyết định.​​

Lượt người xem:  Views:   670
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền