Chính sách
Thứ 2, Ngày 30/05/2022, 17:00
Tích cực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/05/2022

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Chương trình thực hiện đối với doanh nghi​ệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017. 

Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện Chương trình; chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc việc triển khai Chương trình; kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai các hoạt động cung cấp thông tin liên quan đến DNNVV thông qua việc xây dựng chuyên mục về "hỗ trợ pháp lý cho DNNVV" trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; cung cấp thông tin, bao gồm thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến DNNVV. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và biên soạn cẩm nang pháp luật cho DNNVV trên địa bàn tỉnh theo ngành, lĩnh vực do cơ quan, đơn vị quản lý (ưu tiên cẩm nang điện tử); bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người trực tiếp tham mưu về công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

Các sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm trả lời hoặc tham mưu UBND tỉnh trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho DNNVV trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý theo quy định. Việc trả lời của cơ quan nhà nước không áp dụng đối với các yêu cầu của DNNVV về vụ việc cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; trường hợp này, các cơ quan, đơn vị thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp có thể sử dụng mạng lưới tư vấn viên pháp luật.

Song song đó, tổ chức tư vấn pháp luật, đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của DNNVV và nguồn lực của đơn vị; tiếp tục triển khai các mô hình đối thoại như tổ chức các buổi gặp gỡ đối thoại giữa chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp.

Đồng thời, hướng dẫn DNNVV tiếp cận mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ thông qua danh sách tư vấn viên pháp luật được đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ, cơ quan ngang Bộ theo quy định.​

Quyết định 

Lượt người xem:  Views:   661
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Chính sách