Chính sách
Thứ 2, Ngày 31/07/2023, 17:00
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/07/2023

​TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 202​1-2030" trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý và hoàn thiện khung pháp lý về tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm trong triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Song song đó, tăng cường trao đổi thông tin, cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương; giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, đoàn luật sư tỉnh, các tổ chức hành nghề luật sư, Hội Luật gia trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (quảng bá các chương trình, sản phẩm, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của địa phương).

Đồng thời, đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật liên quan đến doanh nghiệp; tăng cường xã hội hóa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động đánh giá, kiểm tra, khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Kế hoạch ​

Lượt người xem:  Views:   226
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Chính sách