Văn bản Chỉ đạo điều hành
1189/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1189/QĐ-UBND 
Ban hành:
19/05/2022 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
19/05/2022 
Trích yếu:

​Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: