Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 01/03/2024, 17:00
Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/03/2024 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.

Theo đó, danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành, còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 gồm 494 văn bản (157 Nghị quyết, 332 Quyết định, 05 Chỉ thị).

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 gồm 292 văn bản (76 Nghị quyết, 211 Quyết định, 05 Chỉ thị).

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 gồm 39 văn bản (12 Nghị quyết, 27 Quyết định).

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành, cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 gồm 59 văn bản (15 Nghị quyết, 39 Quyết định, 05 Chỉ thị).

Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Bình Dương ban hành, còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023 gồm 494 văn bản (157 Nghị quyết, 332 Quyết định, 05 Chỉ thị).

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và đăng Công báo của tỉnh Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần theo quy định pháp luật.

Các cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tham mưu, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Quyết định 

Lượt người xem:  Views:   186
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành