Văn bản Chỉ đạo điều hành
513/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
513/QĐ-UBND 
Ban hành:
28/02/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
28/02/2024 
Trích yếu:

​Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: