Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 16/02/2024, 15:00
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/02/2024 | Đoan Trang

TTĐT  - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) năm 2024 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch xác định PCTN, TC là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, được tiến hành mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tiếp tục tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật tiêu cực, tham nhũng; góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm mọi hành vi tham nhũng; thu hồi triệt để tài sản tham nhũng bị thất thoát, chiếm đoạt; kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

PCTN, TC phải lấy phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách, đột phá; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, phát hiện, xử lý và sử dụng đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, truyền thông; huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong PCTN, TC.

Kế hoạch 

Lượt người xem:  Views:   372
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành