Văn bản Chỉ đạo điều hành
587/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
587/KH-UBND 
Ban hành:
05/02/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
05/02/2024 
Trích yếu:

​Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 ​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: