Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 19/10/2023, 19:00
Phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam, xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/10/2023 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 27/3/2023 của Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương kiện toàn hệ thống cơ quan chuyên môn về đo đạc và bản đồ đảm bảo hiện đại, đồng bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, chuyên môn cao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình; cơ sở dữ liệu địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ. Tăng cường năng lực trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ trong công tác cập nhật, quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu nền địa lý và hệ thống bản đồ địa hình; thành lập bản đồ không gian 3 chiều các thành phố trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng đô thị thông minh.

Song song đó, triển khai hoàn thiện công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính và xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh; đổi mới việc quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế về đo đạc và bản đồ. Đồng thời, đổi mới triển khai các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ; đổi mới, xây dựng định đơn giá cho sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh…

Kế hoạch ​

Lượt người xem:  Views:   393
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành