Văn bản Chỉ đạo điều hành
5138/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
5138/KH-UBND 
Ban hành:
06/10/2023 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
06/10/2023 
Trích yếu:

​Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 27/3/2023 của Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: