Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 06/10/2022, 19:00
Khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/10/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 4536/BNV-TCBC ngày 14/9/2022 của Bộ Nội vụ về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 4536/BNV-TCBC ngày 14/9/2022 của Bộ Nội vụ. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; quan tâm cải thiện môi trường làm việc, tạo cơ hội phát triển, gắn bó, ổn định trong khu vực Nhà nước.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc; rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Văn bản ​​

Lượt người xem:  Views:   1227
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành