Văn bản Chỉ đạo điều hành
5137/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
5137/UBND-NC 
Ban hành:
03/10/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
03/10/2022 
Trích yếu:

Thực hiện Công văn số 4536/BNV-TCBC ngày 14/9/2022 của Bộ Nội vụ về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: