Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 09/08/2022, 23:00
Bình Dương: Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện 06 trụ cột phát triển của tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/08/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/04/2022 của Chính phủ về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.​

Theo đó, Kế hoạch nhằm đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện 06 trụ cột phát triển của tỉnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp gia tăng năng xuất lao động, tạo động lực tăng tưởng mới; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương ổn định và phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, tạo nền tảng hướng đến mục tiêu năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Kế hoạch phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,5 - 8,7%/năm; cơ cấu kinh tế (GRDP) của tỉnh đến năm 2025 công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 62,3% - 28% - 2,5% - 7,2%; tỷ trọng đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt khoảng 45% GRDP; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 33-34% GRDP; tỷ trọng chi cho nghiên cứu khoa học và công nghệ đạt không dưới 0,1% tổng chi ngân sách Nhà nước của tỉnh; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân trên 8,7%/năm; thu ngân sách tăng 8%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng 9-10%/năm; duy trì tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống các tổ chức tín dụng dưới 3%; tất cả các ngân hàng thương mại (không bao gồm các ngân hàng yếu kém) áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn; thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 80.000 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 5% doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn; tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước vào tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh khoảng 45%...

Các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách Nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực.

Đồng thời, phát triển lực lượng doanh nghiệp; thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; đổi mới, phát triển kinh tế tập thế, hợp tác xã; phát triển kinh tế đô thị, tăng cường liên kết vùng, liên kết đô thị - nông thôn và phát huy vai trò của các đô thị lớn; cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh, bền vững và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế.

Kế hoạch ​​

Lượt người xem:  Views:   1312
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành