Văn bản Chỉ đạo điều hành
3893/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
3893/KH-UBND 
Ban hành:
29/07/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
29/07/2022 
Trích yếu:

Thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/04/2022 của Chính phủ về việc thực hiện chương trình hành động Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: