Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 04/07/2022, 17:00
Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/07/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, các Chi cục Thuế trực thuộc thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế, quản lý thuế và pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để người dân, doanh nghiệp được biết và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đặc biệt là nội dung quy định các hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong pháp luật hình sự và chính sách thuế.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý thuế, hướng dẫn người nộp thuế kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi khai sai, trốn thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan và các tổ chức hành nghề công chứng trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế nhằm chống thất thu thuế; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác xác minh, điều tra xử lý nghiêm đối với các vi phạm gian lận, trốn thuế trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng phối hợp cung cấp thông tin theo đề nghị của cơ quan Thuế, cơ quan Công an làm cơ sở xử lý vi phạm; tuyên truyền người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật; các trường hợp chuyển nhượng bất động sản có giá trị bất động sản kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật thuế, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất cụ thể đối với từng vị trí, đảm bảo phù hợp với giá đất giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán ra của chủ đầu tư; thường xuyên khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản làm căn cứ để tham mưu UBND tỉnh xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và chi nhánh các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông đối với hồ sơ chuyển nhượng bất động sản, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên tuyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ vị trí, đường phố, cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động sản để tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Văn bản

Lượt người xem:  Views:   336
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành