Văn bản Chỉ đạo điều hành
3188/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
3188/UBND-KT 
Ban hành:
28/06/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
28/06/2022 
Trích yếu:

​Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: