Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 04/07/2022, 17:00
Tiếp tục cải thiện chỉ số PAPI, tiến tới phục vụ và đem đến sự hài lòng cho người dân
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/07/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ số PAPI.

Theo đó, đối với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp tục quan tâm tng hợp các ý kiến của cử tri về những bất cập trong các quy định pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ cơ sở, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... để tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan.

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tiếp tục tăng cường vai trò giám sát xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với các cấp chính quyền nhằm tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng, đảm bảo chất lượng hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Trên cơ sở đánh giá Chỉ số PAPI và các chỉ số khác, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn phân tích các chỉ số nội dung của từng chỉ số, chủ động tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyển đổi số với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, từ đó, ban hành kế hoạch phân công cụ thể các sở, ngành, các cấp chính quyền nhằm đảm bảo nâng cao tất cả các chỉ số. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc triển khai thực hiện khảo sát hàng năm, trong đó, tập trung vào các địa phương mà PAPI đã tiến hành khảo sát trong năm 2021. Quan tâm công tác tuyên truyền, duy trì phát triển các kênh tương tác giữa chính quyền với người dân; trong đó, thực sự quan tâm về nội dung và hình thức của các hoạt động tuyên truyền, gặp mặt, đối thoại, đảm bảo phát huy tính dân chủ, ứng dụng công nghệ nhằm thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân vào việc ra các quyết định của chính quyền các cấp, ngành.

Đồng thời, quan tâm bố trí quỹ đất, ngân sách phù hợp kết hợp xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các khu phố, ấp. Chú trọng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, đặc biệt là các thủ tục hành chính ở cấp cơ sở, liên quan trực tiếp đến người dân.

Riêng đối với UBND cấp huyện, cấp xã, chỉ đạo Ban điều hành các khu phố, ấp thực hiện nghiêm các quy định của Pháp lệnh dân chủ cơ sở như: Đảm bảo việc lấy ý kiến nhân dân, công khai để nhân dân bàn và quyết định trực tiếp. Trong đó, cần lưu ý rà soát biên bản các cuộc họp, đảm bảo tỉ lệ đại diện hộ gia đình dự đạt tỉ lệ 50%, nhất là đối với các nội dung do nhân dân bàn và quyết định trực tiếp. Phát huy mạnh mẽ công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể tại địa phương để mở rộng các hình thức đối thoại, tiếp xúc, huy động người dân tham gia đóng góp vào các hoạt động tại địa phương.

Đồng thời, chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh trên địa bàn, nhất là thu gom rác thải, kiên quyết xử lý nghiêm túc các đơn vị thu gom rác không thực hiện đúng cam kết với UBND cấp xã; chỉ đạo ngành chức năng, lực lượng Công an thường  xuyên kiểm tra các khu nhà trọ, dịch vụ thuê quản lý nhà trọ, tăng cường công tác kiểm tra nhân khẩu tạm trú.

​Văn bản 

Lượt người xem:  Views:   381
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành