Văn bản Chỉ đạo điều hành
3187/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
3187/UBND-NC 
Ban hành:
28/06/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
28/06/2022 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Kết luận của HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ số PAPI

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: