Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 18/10/2021, 17:00
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thu hút đầu tư
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/10/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 3199/BKHĐT-ĐTNN ngày 27/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 3564/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về đổi mới thu hút đầu tư, củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định pháp luật về đầu tư; rà soát, sửa đổi quy trình, thủ tục liên quan đến thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật về đầu tư và pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc các nghiệp vụ có liên quan đến tiếp nhận; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư; chấp hành chế độ báo cáo đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp không tuân thủ chế độ báo cáo. Thực hiện rà soát, có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các dự án không triển khai, chậm triển khai, không thực hiện đúng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở, xây dựng,... trong quá trình thẩm định và quản lý các dự án đầu tư, trong đó có dự án đầu tư nước ngoài, tránh phát sinh khiếu kiện, tranh chấp trong nước và quốc tế. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Xây dựng trong công tác thẩm định và đánh giá cẩn trọng về công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm, môi trường, suất đầu tư... đối với các dự án đầu tư trong các lĩnh vực mà nhà đầu tư có dấu hiệu lợi dụng xuất xứ tại Việt Nam để lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, lẩn tránh thuế…

Văn bản ​​

Lượt người xem:  Views:   335
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành