Văn bản Chỉ đạo điều hành
5214/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
5214/UBND-KT 
Ban hành:
14/10/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
14/10/2021 
Trích yếu:

​Thực hiện Công văn số 3199/BKHĐT-ĐTNN ngày 27/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: