Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 09/09/2021, 22:00
Tổ chức làm việc và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh trong tình hình mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/09/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức làm việc và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh trong tình hình mới.

Theo đó, sắp xếp, bố trí các cơ quan, đơn vị đã tạm di dời ra làm việc bên ngoài quay trở lại làm việc tại Tòa nhà, vào ngày 13/9/2021 và ngày 20/9/2021, đưa dần hoạt động tại Tòa nhà về trạng thái "bình thường mới".

Đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp cụ thể: Tổ chức test nhanh Covid-19 định kỳ vào các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần cho những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi tắt là CBCCVC) được đơn vị bố trí, sắp xếp làm việc trong tuần với phương pháp nhanh, gọn, khoa học đảm bảo an toàn cho CBCCVC trước khi vào Tòa nhà. Rà soát, lập danh sách và triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho 100% CBCCVC làm việc tại Tòa nhà.

Tổ chức mua sắm các trang thiết bị, bố trí cơ sở vật chất, ​địa điểm nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng,chống dịch cho Tòa nhà. Tăng cường đội ngũ cán bộ y tế đảm trách nhiệm vụ chăm sóc y tế.

Tiếp tục sắp xếp, bố trí 70% nhân viên làm việc trực tuyến tại nhà, bố trí 30% nhân viên ổn định trong tuần làm việc trực tiếp tại Tòa nhà theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 3081/UBND-VX ngày 08/7/2021 (làm việc đi về trong ngày).

Đối với các nhân viên đang cư trú tại các "vùng đỏ", đề nghị cơ quan, đơn vị cân nhắc vào mức độ, tính chất công việc các nhân viên này đảm nhận để sắp xếp, bố trí làm việc trực tuyến tại nhà. Hạn chế tối đa việc bố trí những trường hợp này vào Tòa nhà để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc trên không gian mạng. Tiếp tục tạm ngưng đón tiếp người dân, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp tại khu vực tiếp nhận "một cửa" cho đến khi có thông báo mới. Trường hợp tiếp khách, đối tác liên hệ công tác ở ngoài vào Tòa nhà phải có sự đồng ý của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Lãnh đạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành quán triệt và tuyên truyền vận động CBCCVC của cơ quan, đơn vị mình thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong quá trình vào, ra Tòa nhà và làm việc tại Tòa nhà

Đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh nếu để xảy ra các trường hợp nhân viên đơn vị ra, vào Tòa nhà không tuân thủ các quy định về an toàn phòng, chống dịch, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không thực hiện test định kỳ hay test nhanh khi vào làm việc tại Tòa nhà.

Kế hoạch ​​

Lượt người xem:  Views:   1926
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành