Văn bản Chỉ đạo điều hành
4538/UBND-KH 
Số Ký hiệu:
4538/KH-UBND 
Ban hành:
09/09/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
09/09/2021 
Trích yếu:

​Kế hoạch tổ chức làm việc và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh trong tình hình mới

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: