Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 05/10/2020, 17:00
Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/10/2020 | Đoan Trang

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, phấn đấu giai đoạn 2021-2025, 100% cơ sở giáo dục, đơn vị trường học duy trì, thực hiện tốt và phát huy bộ quy tắc ứng xử trong trường học. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng cho 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV trong trường học. 100% cán bộ, quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực, ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục ứng xử văn hóa trong trường học. Tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với sở, ngành liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể trong tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành quy định về quy tắc ứng xử trong trường học; ban hành Quy định tiêu chuẩn trường học xanh, sạch, đẹp. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh trong ngành giáo dục; biên soạn tài liệu, pano áp phích tuyên truyền và tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về xây dựng văn hóa học đường và văn hóa ứng xử trong trường học; hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học. Thực hiện nghiêm các quy định hiện hành liên quan đến chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; điều lệ các cấp học, quy chế đánh giá hạnh kiểm, kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên; quy chế tuyển sinh.

Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục; phát hiện, nhân rộng và kịp thời khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử; tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành, các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong trường học, tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử trên các phương tiện thông tin đại chúng.​

Tải về Kế hoạch ​​

Lượt người xem:  Views:   736
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành