Văn bản Chỉ đạo điều hành
4822/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
4822/KH-UBND 
Ban hành:
30/09/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
30/09/2020 
Trích yếu:

​Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: