Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 23/07/2020, 10:00
Khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/07/2020 | Đoan Trang

TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 và Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 200/TB-VPCP ngày 08/6/2020.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đề cao trách nhiệm trong phối hợp phát triển kinh tế, ổn định đời sống xã hội, có biện pháp phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã được giao, bảo đảm giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2020.

Song song đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi hỗ trợ về tín dụng, điện, nước, kết cấu hạ tầng giao thông, logistics, bảo đảm nguồn nhân lực… để phục vụ nhu cầu của các dự án lớn, công nghệ cao và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, phát triển kết cấu hạ tầng phải gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Kế hoạch số 1648/KH-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020.​

Tải về Văn bản ​​​

Lượt người xem:  Views:   1272
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành