Văn bản Chỉ đạo điều hành
3431/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
3431/UBND-KT 
Ban hành:
17/07/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
17/07/2020 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 và Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 200/TB-VPCP ngày 08/6/2020.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: