Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 29/07/2019, 16:00
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/07/2019 | Đoan Trang

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Về phát triển kinh tế, phấn đấu tăng trưởng Ttổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2020 đạt trên 8,5%; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; nghiên cứu, tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác có hiệu quả Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) để phát triển sản xuất kinh doanh; quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020, khơi thông các nguồn lực tạo động lực mới cho phát triển; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; xử lý nghiêm cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; kiểm soát chặt chẽ cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và các nguồn xả thải; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Về dự toán ​ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 phải được xây dựng theo đúng quy định hiện hành, trên cơ sở đánh giá sát tình hình thu các năm 2016-2018 và ước thực hiện năm 2019; đồng thời phân tích, dự báo tình hình kinh tế, tài chính, đặc biệt là những nhân tố tác động làm thay đổi tình hình sản xuất - kinh doanh, đầu tư, phát triển của doanh nghiệp và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2020…; dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 phù hợp với các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách giai đoạn 2016-2020, quán triệt yêu cầu công khai, minh bạch và thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2020…

Về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/01/2020, Nghị định số  Tải về 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Tải về Chỉ thị​​


Lượt người xem:  Views:   903
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành