Văn bản Chỉ đạo điều hành
17/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
17/CT-UBND 
Ban hành:
25/07/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
25/07/2019 
Trích yếu:

​Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: