Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 22/10/2018, 16:00
Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/10/2018 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; Báo Bình Dương; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, cộng đồng trong và ngoài nước thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác người có công với cách mạng. Cụ thể, trong năm 2018, thông qua HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công và chính sách hỗ trợ việc tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; hoàn thành việc giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến; hồ sơ xét phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" và Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ. Trong năm 2019, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công và chính sách hỗ trợ việc tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; triển khai thực hiện Pháp lệnh mới ưu đãi người có công khi được Trung ương thông qua. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật người có công với cách mạng; giáo dục, động viên, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với công tác người có công với cách mạng của toàn xã hội, xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng với mục tiêu là đến năm 2020, giải quyết căn bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng theo hướng dẫn của Trung ương… Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội các cấp trong công tác người có công với cách mạng; vận động sâu rộng các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng…

Quyết định​

Lượt người xem:  Views:   642
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành