Văn bản Chỉ đạo điều hành
2883/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2883/QĐ-UBND 
Ban hành:
15/10/2018 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/10/2018 
Trích yếu:

​Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: