Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 16/03/2020, 00:00
Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/03/2020 | Đoan Trang

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện các đề tài, dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước có trách nhiệm giao nộp dữ liệu cho các cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu v tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thu thập dữ liệu: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương; Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương. Đối với cấp huyện: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ; UBND các xã, phường, thị trấn.

Danh mục dữ liệu thu thập: Thông tin, dữ liệu về đất đai; thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước; thông tin, dữ liệu về địa chất và khoáng sản; thông tin, dữ liệu về môi trường; thông tin, dữ liệu về khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ; thông tin, dữ liệu về biến đổi khí hậu; thông tin, dữ liệu về viễn thám; kết quả thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, giải quyết bồi thường thiệt hại về tài nguyên và môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên và môi trường; hồ sơ, kết quả của các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về tài nguyên và môi trường; hồ sơ, dữ liệu về thủy lợi, kiểm lâm; nhóm tài liệu hình thành phổ biến chung trong hoạt động của các đơn vị; thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường khác theo quy định của pháp luật.

Các hình thức cung cấp: Gửi trực tiếp qua mạng thông tin điện tử (đối với dữ liệu số); gửi dữ liệu bằng văn bản (qua đường văn bản hành chính, qua đường bưu điện) và giao nộp dữ liệu trực tiếp.​​

Thời gian giao nộp: Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày công trình được quyết toán đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày công việc kết thúc đối với hồ sơ, tài liệu thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ. Sau 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt đối với báo cáo địa chất. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày công việc kết thúc đối với các loại hồ sơ, tài liệu còn khác.​

Tải về Kế hoạch ​​

Lượt người xem:  Views:   250
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành