Văn bản Chỉ đạo điều hành
905/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
905/KH-UBND 
Ban hành:
04/03/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
04/03/2020 
Trích yếu:

Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: