Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 06/03/2020, 11:00
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/03/2020 | Đoan Trang

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2019 – 2021" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan ban hành kế hoạch và văn bản triển khai thực hiện kế hoạch; xây dựng Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet; rà soát, quản lý, khai thác, vận hành Cổng/Trang thông tin/Chuyên mục PBGDPL hiện có để hoạt động liên tục, kịp thời cập nhật đầy đủ thông tin PBGDPL; sản xuất các chương trình, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL để đăng tải trên Cổng/Trang thông tin/chuyên mục PBGDPL; số​ hóa các tài liệu; xây dựng và thực hiện chuyên mục bài giảng trực tuyến (thí điểm); khảo sát hiệu quả công tác PBGDPL trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; đặc biệt tuyên truyền trên báo, đài, website, đài truyền thanh cơ sở...; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng PBGDPL tỉnh trong việc gửi, nhận văn bản, đề cương tài liệu; cung cấp tài khoản thuvienphapluat.vn cho thành viên, Tổ thư ký của Hội đồng trong tra cứu, tham khảo các văn bản pháp luật.
Lượt người xem:  Views:   356
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành