Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
840/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
840/KH-UBND 
Ngày ban hành:
02/03/2020 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Ngày có Hiệu lực:
02/03/2020 
Trích yếu:

Thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: