Thông tin tuyên truyền
 
(Chinhphu.vn) -  Chính phủ vừa quyết định tăng nặng các mức phạt, bổ sung thêm các chế tài mới nhằm chấn chỉnh và răn đe các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
 
 
(Chinhphu.vn) - Kể từ ngày 6/4/2009, một số quy định mới về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí theo Nghị định 17/2009/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành. Đây là những nội dung quan trọng bao gồm thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ cũng như thời gian thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.
 
 
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.
 
 

(Chinhphu.vn) - Để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đầu tư góp phần thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét quyết định việc chỉ định thầu đối với các dự án đầu tư có mức vốn tối đa không quá 5 tỷ đồng.

 
 
(SGGP) - Sáng 17-2, tại Hà Nội, Bộ GT-VT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng và giới thiệu Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi.
 
 
(Chinhphu.vn) -  Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng; được miễn thuế nhập khẩu nếu là hàng nhập khẩu. Đồng tiền dùng giao dịch tại các cửa hàng miễn thuế là đồng Việt Nam, USD và EURO.
 
 
Lần đầu tiên trong lịch sử, hai nước xác định được một đường biên giới rõ ràng trên đất liền với một hệ thống mốc giới hiện đại, đặt nền tảng vững chắc cho việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác và phát triển giữa hai nước, mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.
* hình: Cột mốc biên giới tại cửa khẩu Hà khẩu- Lào cai.
 
 
(Chinhphu.vn) - Ngày 16/2 Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2009/NĐ-CP, văn bản pháp lý quy định việc sẽ tăng thẩm quyền quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản và thi hành văn bản pháp luật cho Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Căn cứ phương hướng và nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2009, trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009 (ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 14/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp hướng dẫn Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương về những nhiệm vụ chủ yếu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2009 như sau:
 
 
Kể từ 12/02, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam (VND) là 6,9%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 5,4%/năm.