Văn bản Quy phạm Pháp luật
22/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
22/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/08/2018 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/09/2018 
Trích yếu:

​Ban hành quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: