Thông tin tuyên truyền
 

TTĐT - ​​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở đến năm 2025.

 
 

TTĐT - ​Chiều 21-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài chính.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng của Sở Y tế.

 
 

TTĐT - ​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND về hệ số điều chỉnh​ giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 08/12/2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

 
 

TTĐT - Sáng 18-12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp giao ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06, Thành phố thông minh tỉnh (BCĐ).  ​

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đối với sinh viên hệ chính quy theo học các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh trên địa bàn tỉnh. ​Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 08/12/2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 08/12/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024.

 
 

TTĐT - ​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với người làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với cấp ủy viên Đảng bộ bộ phận; cấp ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng bộ bộ phận trên địa bàn tỉnh. NQ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.