Thông tin tuyên truyền
 

​TTĐT - Chiều 19-6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã làm việc với UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, tính từ ngày 20/5/2019 (ngày đầu tiên xuất hiện bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh) cho đến ngày 11/6/2019 đã xảy ra bệnh DTLCP tại 63 hộ/trại chăn nuôi của 13 xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn 04 huyện, thị xã của tỉnh với tổng số heo chết và buộc phải tiêu hủy là 4.558 con.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2019.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Bình Dương quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​

 
 

​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. ​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. ​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấ​p huyện.​

 
 

TTĐT - ​Sáng 29-5, tại TP.Thủ Dầu Mộ​t, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". ​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, vạt góc giao lộ các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và đường Mỹ Phước-Tân Vạn, tỉnh Bình Dương. Quyết định này​ có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2019 và thay thế Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 16/09/2014 của UBND tỉnh.​