Tìm kiếm văn bản Chương trình phát triển KT-XH

Từ khóa
Năm ban hành
Số lượng tìm thấy : 100
Số lượng văn bản tìm thấy : 12
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
156/KH-BCĐ 22/04/2024

Đề án "Văn phòng Tư vấn, hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương" giai đoạn 3 (2022 - 2025) năm 2024​​​​

 
2119/QĐ-UNBD19/01/2024

Quyết định ban hành Đề án “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, giai đoạn 2023 - 2030”

 
33085/QĐ-UBND24/11/2022

Phê quyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030​​

 
43084/QĐ-UBND 24/11/2022

​Phê duyệt Đề án Phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 
52585/QĐ-UBND 17/10/2022

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 42-CTr/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy về Tập trung phát triển hạ tầng giao thông vận tải theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045​​​

 
62535/QĐ-UBND 12/10/2022

Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại giai đoạn 2022-2030​​​

 
7874/QĐ-UBND12/04/2022

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, đị​nh hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh​

 
8791/QĐ-UBND01/04/2022

​Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030 

 
9742/QĐ-UBND25/03/2022

​Chương trình phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2040​

 
101161/KH-UBND16/03/2022

​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 – 2025​

 
112905/QĐ-UBND23/12/2021

 Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025

 
1242/NQ-HĐND10/12/2021

​Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022