Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
3085/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3085/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
24/11/2022 
Người ký:
Nguyễn Văn Dành 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
24/11/2022 
Trích yếu:

Phê quyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: