Đầu tư phát triển
Thứ 6, Ngày 24/07/2015, 12:24
Hội Nông dân tỉnh tập trung hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/07/2015
TTĐT - Sáng 24-7, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

 
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình công tác, 12 chỉ tiêu thi đua trong 6 tháng đầu năm đạt khá tốt như phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân, đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, công tác tuyên truyền,… Tích cực trong công tác phối hợp các ngành thực hiện tốt các chương trình xã hội; tư vấn, hướng dẫn nông dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chú trọng tăng cường công tác quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp và các nguồn vốn khác do Hội quản lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình hoạt động Hội và phong trào nông dân vẫn còn những hạn chế. Đó là việc chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong xây dựng các chương trình, đề án, dự án theo Kết luận số 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ ở cấp huyện, thị, thành Hội còn chậm. Việc nắm bắt tình hình nông nghiệp, tâm tư nguyện vọng, bức xúc khó khăn về đời sống và việc làm của nông dân ở một số cơ sở chưa kịp thời, việc hướng dẫn các mô hình phát triển kinh tế còn lúng túng.


  
Trong những tháng cuối năm, Hội Nông dân tỉnh tập trung hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất
  
Trong những tháng cuối năm, Hội Nông dân tỉnh sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách của tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chú trọng nâng cao chất lượng, nội dung hoạt động của tổ chức hội và hội viên theo hướng tư vấn, hỗ trợ, hợp tác và tương trợ; chuyển đổi hình thức tập hợp nông dân, nội dung sinh hoạt ở các tổ hội dân cư sang các tổ ngành nghề, dịch vụ ở những nơi có điều kiện và ở các vùng quy hoạch phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị. Tổ chức phát động phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi rộng rãi trong cán bộ, hội viên nông dân có ít nhất 95% hộ hội viên nông dân đăng ký.
  
Tiếp tục thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2012-2020. Các cấp Hội tích cực phối hợp cùng ngành Ngân hàng và tổ chức tín dụng giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn có chính sách ưu đãi, nhằm hỗ trợ cho nông dân có vốn như: vốn Ngân hàng chính sách xã hội, vốn 120… để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.
 
Tham gia tích cực các dự án giải quyết việc làm, xóa hộ nghèo; hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, … ưu tiên cho các xã xây dựng nông thôn mới. Tổ chức và phối hợp mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho nông dân. Các huyện, thị, thành hội phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Bảo vệ Thực vật, Chi cục Thú y, các công ty… tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên nông dân; tổ chức hướng dẫn cho cán bộ hội và hội viên nông dân tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất trong và ngoài tỉnh…
 

Đình Lý

Lượt người xem:  Views:   5386
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Phân loại

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Đầu tư phát triển