Đầu tư phát triển
Thứ 3, Ngày 21/07/2015, 09:00
Bình Dương thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/07/2015
TTĐT - Theo báo cáo từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, tính đến nay, tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra đối với chương trình quan trắc chất lượng môi trường nước mặt, không khí, đất, nước dưới đất và quan trắc trầm tích đáy.

 
Ngoài ra, đã kết nối thêm 31 trạm quan trắc nước thải tự động của dự án đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động giai đoạn 2, nâng tổng số trạm quan trắc lên 57 trạm; nghiệm thu và đưa vào vận hành thử nghiệm dự án quan trắc nước thải tự động giai đoạn 2 và dự án nâng cấp trạm điều hành Trung tâm. Duy trì ổn định các hoạt động và vận hành các trạm quan trắc tự động nước mặt, nước dưới đất tự động và trạm thuỷ văn Tân Uyên.
   
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho biết, trong thời gian tới tiếp tục triển khai chương trình quan trắc nước mặt, không khí, đất, nước dưới đất, trầm tích đáy và nước thải. Theo dõi và vận hành ổn định hệ thống quan trắc tự động nước thải, nước mặt và nước dưới đất; tiếp tục quan trắc nước dưới đất định kỳ hàng tháng và duy trì chế độ quan trắc Trạm thủy văn Tân Uyên.

Đình Lý

Lượt người xem:  Views:   865
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Phân loại

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Đầu tư phát triển