Văn bản Chỉ đạo điều hành
2529/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2529/QĐ-UBND 
Ban hành:
21/09/2017 
Người ký:
CT. Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
21/09/2017 
Trích yếu:

​Công bố danh mục ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 (đợt 1)

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: