Văn bản Chỉ đạo điều hành
150/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
150/QĐ-UBND 
Ban hành:
23/01/2017 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
23/01/2017 
Trích yếu:

​Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 23-Ctr/TU của Tỉnh Ủy về Huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của Tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: