Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 19/06/2024, 17:00
Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/06/2024 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý; chú trọng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý là nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi) là nạn nhân trong các vụ việc bạo lực, mua bán người; bảo đảm 100% người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý được trợ giúp pháp lý miễn phí khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác; tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ khác của người khuyết tật theo quy định của pháp luật, kết hợp tặng quà.

Đồng thời, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người làm công tác trợ giúp pháp lý; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Kế hoạch ​

Lượt người xem:  Views:   164
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành