Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 12/06/2024, 16:00
Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/06/2024 | Đoan Trang

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2696/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhan​​h và bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, giá trị, hiệu quả và tính lan tỏa của ngành Du lịch để phát huy tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm của các chủ thể liên quan với cách tiếp cận toàn diện, toàn cầu, toàn dân theo tinh thần "Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy - Động lực bắt nguồn từ sự đổi mới - Sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp"; tranh thủ thời cơ, khai thác tốt nguồn tài nguyên để phát triển du lịch nhanh, toàn diện, bền vững, tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực khác.

Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tích cực kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh du lịch đã được cắt giảm, đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia phát triển du lịch.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các mô hình quản trị, hợp tác công - tư trong phát triển du lịch trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ"; kịp thời tuyên truyền đến doanh nghiệp các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm huy động hiệu quả nguồn lực của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn đầu tư cho phát triển du lịch.

Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ du lịch và các doanh nghiệp du lịch phát huy tính năng động, sáng tạo, vai trò động lực, chủ động trong phục hồi du lịch; đẩy mạnh kết nối, hợp tác hỗ trợ, cùng nhau vượt qua khó khăn; đổi mới mô hình kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số và đổi mới, sáng tạo; bảo đảm chất lượng dịch vụ, tôn trọng quyền lợi của khách hàng, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh; chủ động nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tích cực tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch để du lịch Bình Dương phát triển nhanh và bền vững.

Các doanh nghiệp du lịch, người dân tham gia kinh doanh các dịch vụ có liên quan đến du lịch (dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm và các dịch vụ khác) phải niêm yết giá công khai và bán đúng giá theo quy định, có trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và các quy định của pháp luật, của ngành, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, nâng cao thương hiệu du lịch Bình Dương.

Kế hoạch 2696/KH-UBND

Lượt người xem:  Views:   239
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành