Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 06/06/2024, 17:00
Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/06/2024 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 17/4/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP).

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và doanh nghiệp có vốn Nhà nước tiếp tục thực hiện nghiêm Chương trình THTK, CLP năm 2024; khắc phục những hạn chế, yếu kém, chủ động giải quyết dứt điểm các trường hợp một số cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa gương mẫu trong THTK, CLP.

Đồng thời tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật về THTK, CLP gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý về tầm quan trọng của công tác THTK, CLP.

Song song đó, tiếp tục rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện pháp luật về THTK, CLP theo hướng lấy tiết kiệm là mục tiêu, CLP là nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi; chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực như đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tín dụng, quản lý tài sản công, đầu tư công, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định về mua sắm công, xây dựng và sử dụng trụ sở, tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm, tiếp khách, đi công tác, đi nước ngoài bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không lãng phí, phô trương.

Quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác THTK, CLP; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội, là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra cần có phương án giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, sớm đưa các tài sản này vào phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội…

Văn bản ​​

Lượt người xem:  Views:   162
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành