Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 08/04/2024, 17:00
Nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/04/2024 | Đoan Trang

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ Thông tư của Bộ Công an về bảo đảm công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đồng thời thực hiện hiệu quả các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chú trọng quan tâm công tác tư vấn, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm; xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình để quản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Nắm tình hình hoạt động, tâm tư nguyện vọng, những thuận lợi khó khăn của người chấp hành xong án phạt tù để phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan đề xuất biện pháp giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Chủ động nghiên cứu xây dựng giải pháp nhằm khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; đảm bảo kinh phí từ ngân sách, đồng thời huy động các nguồn lực khác để thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quy định.

Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống tội phạm. Thường xuyên động viên, nhắc nhở người chấp hành xong án phạt tù chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương; thực hiện các cam kết, nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù, tích cực lao động, học tập và tham gia các hoạt động xã hội; đồng thời, kịp thời phát hiện, phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền về những biểu hiện, hành vi vi phạm của người chấp hành xong án phạt tù, từ đó có biện pháp quản lý, giáo dục cho phù hợp.

Văn bản 

Lượt người xem:  Views:   316
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành