Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 17/05/2023, 16:00
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/05/2023 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Sở Ngoại vụ tăng cường hướng dẫn, phổ biến thực hiện các quy định của Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg và các văn bản, quy định của pháp luật có liên quan; chủ động phối hợp, trao đổi với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát để có hướng xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy trình, thủ tục trong công tác tổ chức, thực hiện.

Công an tỉnh có trách nhiệm đảm bảo công tác an ninh trước và trong hội nghị, hội thảo quốc tế; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật và làm trái các quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Văn bản 

Lượt người xem:  Views:   520
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành